120 енергийни специалисти, по двама човека в екип, ще дежурят в Североизточна България по време на изборния ден, съобщиха от „Енерго-Про“. Те ще са в готовност при необходимост да реагират своевременно, за да осигурят постоянно електрозахранване на избирателните секции.
Организирани са дежурства и сред оперативния ръководен персонал, който да координира работата на екипите при извънредни ситуации. 
Преди настъпването на зимния сезон компанията е инспектирала съоръженията от електроразпределителната мрежа, включително и тези, които захранват изборни секции. На този ден няма да се извършват планирани ремонти по електроразпределителната мрежа. 
При инцидентни прекъсвания на електрозахранването клиентите могат да се обадят на денонощната телефонна линия 0700 161 61.