Мирослава Маркова е председател на Районната избирателна комисия. Тя е експерт в отдел „Управление на собствеността“ към дирекция „Икономика и управление на собствеността“ на община Русе. Завършила е право в Русенския университет, като е работила в частния бизнес, след това е била началник на отдел „Административен контрол и регионално развитие“ в областната администрация, а преди три години постъпва в общинската администрация. Маркова има опит в провеждането на избори като зам.-председател и член на предходни избирателни комисии.

- Г-жо Маркова, какви са промените на предстоящите избори според новия Изборен кодекс?
- Има интересни моменти и новости, като например часовете за гласуване за избирателите. Съобразно Изборния кодекс гласуването започва в 7 сутринта и продължава до 20 часа. Ако след 20 часа председателят на секционната избирателна комисия види, че в близост до секцията има още хора, които желаят да гласуват, събира личните карти, като тези хора ще бъдат допуснати да гласуват, но не по-късно от 21 часа. Друга новост е задължителното гласуване. 
- Като стана въпрос за задължителния вот, какво се случва, ако някой не иска и не отиде да гласува? Има ли санкции и какви са те?
- Законът е определил, че ако в два последователни избора от един и същи вид избирателят не гласува, той ще бъде заличен от избирателния списък. Но ако представи уважителни причини пред общинска администрация в определения срок, който е 2-3 седмици преди изборите, той ще може да бъде вписан. Няма имуществена санкция, няма глоба, но така или иначе гласуването е задължително. 
- А ако все пак гласоподавателят е възпрепятстван или има уважителна причина, с какъв документ може да бъде извинено неявяването?
- Ако избирателят докаже наличието на уважителни причини, които са го възпрепятствали да гласува, като например отсъствие от страната, заболяване, учебна, служебна заетост или други непредвидени обстоятелства пред общинска администрация, той ще може да бъде вписан в избирателния списък за следващия вид избор.
- Кой всъщност ще проверява кой е гласувал и кой не?
- Проверката ще бъде извършена от ГРАО. Техен е ангажиментът да бъдат проверявани тези неща. 
- За първи път на тези избори в бюлетината за президентския вот ще има графа „Не подкрепям никого“. Къде отива гласът на избирателя, ако отбележи именно това квадратче?
- Щом избирателят е отбелязал квадратчето „Не подкрепям никого“, това означава, че гласът му е действителен. В протокола също има специално поле, където ще бъде отбелязан този вот. 
- А кога гласът се счита за недействителен?
- Гласът е недействителен, когато бюлетината не е по установения образец, тоест, когато е с различен цвят на химикала. Той трябва да е син! Бюлетината става недействителна, когато избирателят е излязъл от очертанията на квадратчето или в самата бюлетина вместо X или V са отбелязани други символи. Също така тя е недействителна, когато не е отбелязан никакъв вот на избирателя, както и ако са отбелязани повече от две квадратчета. 
- Гласуването на референдум задължително ли е?
- Гласуването на референдум не е задължително, то е пожелателно. Секционните избирателни комисии са длъжни, когато избирателят влезе в помещението за гласуване, да му кажат, че в случая се провеждат два вида избори. Вече е въпрос на желание на избирателя как ще гласува. 
- Тоест, от комисията не подават двете бюлетини - за президентските избори и за националния референдум заедно?
- Не, не подават. 
- Ако избирателят иска да гласува в референдума, трябва ли да отговори и на трите въпроса? 
- Не! Той може да отговори и на трите, може само на един, може само на два. 
- Колко е общият брой избиратели в областта?
- Общият брой избиратели за област Русе е 217 652 души, като за община Русе те са 155 106, за Бяла - 12 518, за Ветово - 12 806, за Две могили - 8 357, Иваново - 7 869, Борово - 5 373, Сливо поле - 10 567 и за Ценово - 5 056.
- Избирателите имаха срок, в който подаваха заявления за гласуване по настоящ адрес. Ако все пак обаче в деня на вота някой реши да гласува не по постоянен, а по настоящ адрес, без да е подал такова заявление, възможно ли ще е да пусне гласа си?
- Не, той няма да бъде допуснат. Срокът за това изтече, като за област Русе е подадено само едно такова заявление. Удостоверения за гласуване на друго място не е предвидено да се издават. Те се издават само в определени хипотези, като например на кандидати за президент и вицепрезидент, на членове на ЦИК или на РИК. 
- А как гласуват хората с увреждания и колко са подвижните урни?
- Подвижните секции на територията на област Русе са 4. В Бяла има една, в Иваново има също една и в Русе са разкрити две подвижни секции. Към момента са подадени 110 молби на граждани, които желаят да гласуват по този начин. 
- Кои са секциите, в които пробно ще се гласува по електронен път?
- По електронен път са определени 20 секции съобразно решение на ЦИК. Две са в Бяла, две във Ветово и 16 в Русе - 7 от тях са в училище „Възраждане“, 2 в училището по европейски езици и 7 в Дойче шуле. Първоначално половината секции бяха определени в училище „Алеко Константинов“, но с наша молба те бяха сменени. Машините пристигат днес след 14 часа, когато цялата секционна избирателна комисия трябва да бъде пред изборното помещение и след като приключи изборният ден, машините се прибират. 
- Какъв е точно механизмът, по който се гласува машинно?
- Механизмът в действителност е много улеснен. Там няма възможност избирателят да пусне недействителна бюлетина, тоест да излезе от квадратчето или да бъде отразен вотът с по-различен от стандартния символ. Най-важното е изключителната бързина както за избирателя, така и после по отношение на обработка от комисията. Много важно за машинното гласуване е това, че избирателят има право да гласува по избор - или чрез машината, или чрез хартиена бюлетина. От комисията ще го попитат как желае да гласува. Пред всяка секция, където ще има такава машина, ще има указателни табели, че в секцията ще бъде проведено такова гласуване, включително и в кабинката с машината ще бъдат описани стъпките, по които трябва да се проведе този начин на гласуване.
- А какви са тези стъпки?
- Избирателят влиза, прави се стандартно проверка в избирателния списък, след което от комисията ще го попитат дали желае да гласува машинно. До председателя ще има бутон, който активира машината. След това избирателят влиза, като машината започва да издава звуков сигнал, ако гласоподавателят се бави повече от 6 минути. Съответно издава и разписка, че този избирател не е гласувал. Ако всичко е както трябва, тоест той е отбелязал своя вот, машината издава такава разписка, която се сгъва от вътрешната страна и се пуска в специална кутия, която ще бъде доставена заедно с машината. След приключване на изборния ден председателят на комисията активира с ключ пак машината и се издава една много дълга разписка, където се вижда колко хора са гласували и как е отразен техният вот. 
- Това означава, че ще има две кабинки - стандартна и още една за машинно гласуване. 
- Да, като покрай кабинката с машината ще бъде обособен един параван, в който избирателят спокойно може да влезе и да гласува. Кутиите, където се пускат бюлетините, също ще бъдат две. 
- Очаква ли се в тези секции да се получат струпвания на хора?
- По-скоро не. От самата фирма, която доставя тези машини, ще има на разположение техници и ако има проблем, ще може да реагират. Ако въпреки всичко не може да бъде отстранен проблемът в машината, комисията трябва да продължи своята работа, като се дава на избирателя хартиена бюлетина. 
- Има ли постъпили сигнали и жалби в РИК-Русе?
- Добрата организация на комисията доведе до това до този момент да нямаме постъпили жалби и сигнали.