Ректорът на РУ проф.Велизара Павлова, председателят на Общото събрание на университета чл.-кор.проф.Христо Белоев и председателят на Университетския спортен център проф.Борислав Ангелов откриха единствената в Русе и Североизточна Бългалия зала за спортно катерене.
Наградени бяха и най-добрите в турнирите Катерачна надпревара 2016 - момчетата и момичетата от детска градина „Радост“. Грамоти и купи получиха още съставите на СОУ „Васил Левски“, СОУ „Христо Ботев“ и ОУ „Иван Вазов“.