Годишната винетка вече ще е валидна от 1 януари до 31 декември на годината, за която е издадена. Това реши правителството, приемайки нова Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата. Целта е срокът на валидност да се синхронизира с календарната и бюджетната година. За максимално улеснение на гражданите е предложена възможността при заплатена винетна такса за предходната година, те да имат правото да ползват републиканската пътна мрежа в срок до 31 януари на следващата година.
Месечната, седмичната и дневната винетка са със срокове на валидност съобразно датата на издаването им. Разпоредбите, засягащи контрола и санкциите при ползването на републиканската пътна мрежа без заплатена винетна такса, са приведени в съответствие с действащите норми на Закона за пътищата и Закона за движението по пътищата.
През лятото министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова обяви, че се обмисля завишаване на санкциите срещу водачи с нередовни винетки.