Да се насрочи конкурс за омбудсман на Русе, който да се проведе на 13 януари 2017 година, искат общинските съветници от групата на „Патриотите, ВМРО, Глас народен“, а предложението им предстои да бъде обсъдено на сесията на 17 ноември. В мотивите си съветниците припомнят, че от 22 май 2013 година има приет правилник за организацията и дейността на обществения посредник в община Русе, но след проведените два конкурса все още няма избран омбудсман. Причината е, че никой от кандидатите не е събрал необходимия минимален брой гласове и не е одобрен от общинския съвет. 
Считаме, че в настоящата обществено-политическа ситуация на несигурност и сериозни обществени проблеми  гражданите, освен от активни общински съветници и кмет, все повече имат нужда и от авторитетна фигура, която да заеме мястото на обществен посредник в Русе, се казва в предложението на общинските съветници. Те посочват, че въпреки ограничените от закона правомощия на омбудсмана, при наличието на активна и ерудирана личност, би могло да се работи още по-добре за решаването на проблеми като замърсяването на въздуха в Русе и нерегламентираните автомобилни гонки. Дейността на обществения посредник до голяма степен би била в помощ както на гражданите, така и на кмета, общинските съветници и органите на държавната власт, допълват още от ВМРО.