С около 7 на сто намаляват приходите на „Параходство БРП“ за деветте месеца на годината спрямо същия период на 2015 г. Само за третото тримесечие обаче превозвачът подобрява финансовите си резултати, затова спадът е наполовина спрямо 30 юни. Печалбата се удвоява спрямо тази за шестмесечието и вече е малко над 1 млн. лева. Това става ясно от междинния отчет на дружеството, подаден до фондовата борса.
За периода януари-септември постъпленията от основна дейност на параходството възлизат на 11,9 млн. лева при 12,4 млн. лева за този период на 2015 г. И това е въпреки увеличението с 2 млн. лева на „други“ приходи. От продажба на услуги дружеството получава 9,3 млн. лева при 11,9 млн. преди година. На 861 хил. лева възлизат приходите от изплатени на БРП дивиденти от дъщерни компании. 
Приходите на дружеството се влияят от множество фактори, но през 2016 година основния фактор  ще продължава да бъде интензивността на търговията в крайдунавските страни от региона на Среден и Долен Дунав. През последните месеци е постигнато равновесие при използването на различните валути при котировките на навлата, се казва в доклада на параходството. При един от най-масовите товаропотоци - този на зърната, твърдо се котира в евро, докато договарянията на навлата на суровинния товаропоток - руди, въглища и концентрати с произход Украйна и Русия и доставките до Сърбия, си остават в щатска валута.  
Промени в навлата по дългосрочните договори за  превози в рамките на ЕО не се наблюдават и те продължават да се котират в евро.
Очакванията  на превозвачите за цената на лекото  гориво за периода октомври - декември 2016 да не надвиши 550 щатски долара за тон в зависимост от мястото на бункеровка.