Има законови лостове и възможности за въздействие от страна на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева по отношение на проблема с неприятните миризми, които тормозят Русе. До този извод стигна излъчената от протестиращите група, която в късния вчерашен следобед бе на среща с екоминистъра в София.
Набелязахме конкретни мерки. Сред тях са например пропуските по отношение на „Монтюпе“, на която по информация на г-жа Василева са издавани 3-4 предписания от РИОСВ, но не са поставяни срокове докога да ги изпълни. Затова от компанията имат възможност да лавират, но по време на разговора си с нас министърът заяви, че ще укаже какви да са крайните срокове, съобщи за „Утро“ Владислава Гарвалова, която бе на срещата в София. 
Едно от предписанията към ръководството на „Монтюпе“ било да постави табло, което да показва стойностите на различни показатели в работната среда на завода, но до изпълнението му така и не се стигало. Подобно било и положението с мерките, които дружеството трябва да предприеме по отношение на аспирационната си система. След намесата на екоминистърът протестиращите се надяват действително дружеството да има крайни срокове и да изпълни предписанията на екоинспекцията.
В същото време областната администрация съобщи, че до 5 ноември учени и екоексперти трябва да изготвят и предоставят на областния управител Стефко Бурджиев доклад относно неприятните миризми.
Работната комисия, която ще изследва произхода, характера и въздействието на зловонията, бе сформирана със заповед на Бурджиев. В състава й са включени  представители на Института по инженерна химия към Българската академия на науките, Съюза на химиците в България, областна администрация, общината и РИОСВ.
Предстои комисията да огледа функциониращите мощности на евентуалния замърсител и да се запознае с характера на технологичните процеси и изпусканите вредни вещества. Очакват се нейните констатации и предложения за последващи действия за разрешаване на проблема и отстраняване на евентуални неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве.
Има законова воля, но не трябва да допускаме институциите да се отпускат. Направи ми впечатление, че един от проблемите е, че липсва комуникация между отделните служби и те не са запознати с работата на своите колеги, коментира Гарвалова. 
Министър Василева за пореден път е била поканена да дойде на среща с обществеността в Русе като е заявила, че при необходимост ще го направи. В същото време недоволните от зловонията заявиха, че засега не обмислят протест, тъй като искат да изчакат приключването на проверките и резултатите от тях.