Правителството предлага от 1 януари размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ да се увеличи с един процентен пункт до 18,8% за родените преди 1 януари 1960 г. 10,5% ще се плащат от работодателя, а 8,3% - от работника. За родените след 31 декември 1959 г. предложеният размер на осигуровките за държавния фонд „Пенсии“ е 13,8%. Това е записано в приетия от правителството законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. Тъй като 44% от осигуровката се плаща от осигуреното лице (56% от работодателя), увеличението с 1% означава, че заплатите ни ще намалеят с 0,44 на сто (с 4,40 лева на всеки 1000). Работодателят ни пък ще превежда по още 5,60 лева на държавата от всеки 1000 лева, които брои на нас.
За останалите осигурителни рискове не се предвижда промяна. За фонд „Общо заболяване и майчинство“ вноската остава 3,5%, за фонд „Безработица“ - 1 процент. За фонд „Трудова злополука и професионална болест“ осигуровката е между 0,4% до 1,1% и е за сметка на работодателя.
С проекта се предлага диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се да се увеличи съответно на 460 лв., 500 лв., 550 лв. и 600 лв., съобразно облагаемия им доход за 2015 г. Минималният осигурителен доход за земеделски стопани се запазва на 300 лв. Без промяна остава и максималният осигурителен доход - 2600 лв.
От 1 януари 2017 г. процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула ще се увеличи от 1,1 на 1,126. От 1 юли 2017 г. пенсиите, отпуснати през предходната година, ще се преизчислят с този коефициент, което ще ги увеличи с 2,4 на сто. От 1 юли минималният размер на пенсията за стаж и възраст ще се повиши до 165,25 лв. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва 35% от максималния осигурителен доход - 910 лв. Средният размер на пенсията през 2017 г. се очаква да стигне 341 лв.
Периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане остава 410 дни. Дава се възможност майките, които се върнат на работа преди края на отпуска за бременност и раждане, да получават 50% от полагащото им се обезщетение, докато детето навърши 1 година. Предлага се осиновителят на дете до 5-годишна възраст да може да ползва 15-дневен отпуск от деня на предаването на детето за осиновяване, ако е женен или живее в едно домакинство с осиновителката.