ДЗЗД „Обществено хранене“, чието участие в обществена поръчка всъщност било подписано от името на ДЗЗД „Обществена храна“, беше отстранен от поръчка за около 70 000 лева. Дисквалификацията заради разминаването в имената стигна до обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, но и оттам сметнаха, че дружеството съвсем правилно не е допуснато до участие.
Става въпрос за общинска обществена поръчка в Русе за доставка на храни за социално слаби, които използват обществената трапезария или социалния патронаж, както и за домовете за стари хора, една детска градина и млечната кухня. За победител в оспорената процедура общинска комисия е определила русенската „Нойма-2003“. Нейн едноличен собственик е 30-годишният Станислав Петров Николов, а управител - 60-годишният Петър Стоянов Николов. Останалите трима участници са отстранени заради открити нередности. 
Недоволното обединение от фирми всъщност включва в себе си три дружества - „Деливъри Русе“ ООД, „Хлебозавод Русе“ ООД и „Вела М“ ООД. 
От антимонополната комисия се мотивираха с това, че и двата консорциума съществуват в правния мир и на комисията действително не й е било ясно чия оферта разглежда и класира.
Пред недоволния участник стои възможността да обжалва решението на КЗК и пред Върховния административен съд.