Безплатни дърва за огрев ще получат доброволците, гасили пожари и участвали в извънредни ситуации през тази година на територията на oбщина Ценово. По този начин участниците в доброволното формирование ще бъдат стимулирани за оказаната безвъзмездна помощ, решиха общинските съветници в Ценово на сесията вчера. Ценовското доброволно формирование е включено в Регистъра на доброволните формирования към дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в МВР. Сред останалите решения от заседанието са разкриването на една щатна бройка за детската градина в Долна Студена, където през тази година са записани 26 деца, както и приемането на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от предучилищна възраст в учебните заведения и наредба за водене на регистър на общинските детски заведения.