Две пенсии - от ДОО и от Универсален пенсионен фонд /УПФ/ , която ще получават родените след 1959 г., задължително и непременно са по-малко от една по причини, заложени в Кодекса за социално осигуряване/КСО/. Звучи абсурдно, но ви уверявам, че е истина.

Това заяви днес в презентацията си на форум, организиран от Съюза на икономистите в България, с подкрепата на Национално гражданско сдружение ГЛАС и Независимия институт за приложна икономика, с участието на експерти от Българския финансов форум и КТ „Подкрепа”, Любомир Христов, председател на Института на дипломираните финансови консултанти и член на Консултативната група към Европейския орган за ценни книжа и пазари. В дискусията, а част от тях и със свои реферати, участие взеха проф. Кръстьо Петков, проф. Боян Дуранкев, Десислав Данов, Георги Атанасов, Димитър Манолов- президент на КТ „Подкрепа”, бившият управител на НОИ Христина Митрева и др.

Възможността две пенсии да са по-малко от една се поражда от факта, че осигурителната вноска е една и съща, но тези, които се осигуряват в УПФ отделят, отклоняват, изваждат част от задължителната си осигурителна вноска и я насочват именно към този фонд, обясни Любомир Христов. Съответно пенсията им от ДОО ще бъде намалена, защото вноските им са били по-малки. Това означава, че теоретично е възможно, а на практика- сигурно, че размерът на пенсията от УПФ няма да бъде достатъчен, за да компенсира намалението на пенсията от ДОО. Така че лицата, които се осигуряват само в ДОО ще завършат с по-високи пенсии, отколкото лицата, които си разделят вноската на две и насочват част от нея към УПФ, смята Любомир Христов.

На какво се дължи този ефект?

Показвам това по два независими начина и го доказвам чрез анализ само на законовите текстове и подобни допустими показатели за бъдещето, продължи той. Първо, когато си разделяте осигурителната вноска на две, вие внасяте една час в УПФ, където парите носят доходност. Отчетната досега, между 2002 г.- 2015 г. реална доходност е 0.5%, другата част от парите ви постъпват в ДОО,където те също носят доходност, която е в пъти по-висока и достига до 4% или 10 пъти повече. Естествено, ако един човек си влага осигурителните вноски при 4% реална доходност годишно, а друг внася три четвърти от вноската си при 4%, а останалата една четвърт при 0.4% , то този , който разделя вноската си на две няма да има толкова пари преди пенсиониране, посочи Любомир Христов. Това е единият начин да се демонстрира моделът. Другият начин да се стигне до този извод, че две пенсии могат да бъдат по-малко от една в следващите 20 г., е да се пресметне каква доходност трябва да реализира човек в УПФ, за да може пенсията му в УПФ да изравни това намаление, за което говорим, поясни Христов.

Е, доходността, според параметрите в КСО , е 4.4% всяка година между 2016 г. и 2041 г., нещо ,което е невъзможно, отсече той. И това е така отново по законови причини. Такава доходност изисква поемане на инвестиционен риск, какъвто КСО не разрешава на пенсионните дружества. Така че доходността не само в миналото, а и в следващите 20 г. , която осигурените могат да очакват от УПФ, ще бъде толкова ниска, че двете им пенсии задължително ще бъдат по-малко от една, обобщи финансовият консултант.

Смятам категорично, че осигуряването в УПФ уврежда интереса на хората и то по две причини. Досега говорихме за количествения критерии, другият е качественият- пенсията от УПФ не е качествена,тя не ги защитава при дълголетие, докато пенсията от ДОО е пожизнена и не може да намалява номинално, подчерта Христов.

При това положение за осигурените следват два извода: първо, те трябва да насочат цялата пълна задължителна осигурителна вноска само към ДОО и второ- да знаят, че държавната пенсия няма да им е достатъчна, за да поддържат начина си на живот, който са имали преди пенсионирането си. Затова, трето, те трябва да спестяват и инвестират допълнително извън пенсионната система на България, в глобално диверсифициран портфейл при ниски разходи, препоръча Любомир Христов.

Това те могат да правят в цяла Европа, особено за хората с финансова грамотност, които, седейки си в къщи пред компютъра, могат да си открият сметка , примерно, в застрахователно дружество . Ние сме от 10 г. членове на ЕС и тук има свобода на движение на капиталите. Разбира се, тези действия не са популярни и повечето хора не ги знаят. Но ако не са достатъчно компетентни, има към кого да се обърнат. Мен като ме заболи главата, аз не знам каква е причината и отивам на лекар, за да ми каже той дали имам основание да се притеснявам и как да се лекувам. Така е и при нас- има дипломирани финансови консултанти, които са компетентни и достатъчно етични, за разлика от управляващите и представляващите пенсионните дружества у нас, които могат разумно да посъветват хората в техен интерес, заключи Любомир Христов.