Бюджетът е балансиран и изпълним. Това заяви министърът на здравеопазването Петър Москов след днешното заседание на Министерски съвет.

Общо за здравноосигурителни плащания касата ще може през 2017 г. да заплаща повече дейности и услуги с 247 млн. лв. в сравнение с 2016 г. Има сериозно увеличение на параметрите за доболнична помощ, което е свързано отново с изпълнение на националната стратегия и с приоритетите и нуждите, които имат българските граждани, посочи Москов.

Разширява се обхватът на профилактичните прегледи. Увеличават се натоварванията и в диспансерните прегледи при профилактичните прегледи. При специалистите пациентите ще имат право и на допълнителен профилактичен преглед като това върви със съответното финансиране, обясни Москов.

Той посочи още, че има увеличение и по параметрите за болнична помощ и за лекарствени средства. "Приели сме и така е внесен вече в парламента и решението, резервът на касата, който също е с 34 млн. лв. повече спрямо планирания резерв за 2016 г., да се отблокира еднократно не по-рано от 31 март 2017 г. и гарантира изпълнението по основните пера на бюджета на НЗОК, каза Москов.