Община Русе рестартира поръчката за изработването на план и идея за преобразяване и облагородяване на лесопарк Липник, след като първата процедура се провали поради липсата на кандидати. Целта на проекта е благоустрояване на парка, цялостно осъвременяване, реконструкция и превръщането му в атрактивна зона за отдих, спорт и забавление. За изработването на подробен устройствен план за Текето са заделени 39 720 лева. Предвидено е максимално да се запази здравата и уникална дървесна растителност, като се обърне и специално внимание на функцията на обектите в отделните зони, алейната мрежа, обогатяването с ефектни растения и осигуряването на балансирани открити и закрити пространства.
Територията на лесопарк Липник ще включва зона за атракциони, детски и спортни площадки, за отдих, спорт и развлечения около водните площи. С разширяването на зоокъта и превръщането му в зоопарк Русе ще може да си върне и двете мечки Бойка и Станди, които в момента живеят в Парка за танцуващи мечки в Белица в условия, отговарящи на всички европейски стандарти. 
Срокът за изпълнение на предварителния и окончателния проект е по два месеца. Оферти ще се приемат до 4 ноември, а на 7 ноември специална комисия ще ги отвори.