„Топлофикация Русе“ ЕАД обяви нови цени за услугата дялово разпределение на топлинна енергия. Актуализирането засяга тези абонати на дружеството, които са го избрали и за свой топлинен счетоводител.
От началото на отоплителния сезон 2016/2017 г. ще се заплащат по 1.08 лева с ДДС на уред за дялово разпределение - топлоразпределител и/или топломер месечно. Сумата ще се заплаща само по време на отоплителния сезон. 
Същите по 1.08 лева с ДДС на партида месечно домакинствата ще заплащат целогодишно за отчитане на водомерите им.