„Топлофикация Русе“ е продала с 60 на сто повече топлоенергия за деветте месеца на годината в сравнение със същия период на 2015 г. Това става ясно от междинния отчет на дружеството към 30 септември. Дружеството завършва периода с 22% ръст на приходите и счетоводна печалба от 2,27 млн. лева. Спрямо миналата година финансовият резултат бележи подобрение с над 10 млн. лева, тъй като за деветмесечието на 2015 г. бе отчетена над 8 млн. лева загуба.
Докато за януари-септември 2015 г. реализираната от „Топлофикация Русе“ топлоенергия е 144,8 Мвтч, тази година сме изконсумирали 233,4 Мвтч. По-голямото потребление се обяснява с въведената през миналата година програма за лоялни клиенти, която досега бе изключително изгодна за битовите абонати. Както става ясно от отчета, заради отстъпките увеличените с 60% продажби на топлоенергия водят само до 39,24% увеличение на приходите от нея - от 9,7 на 13,5 млн. лева. От продажба на електроенергия „Топлофикация“ получава значително повече приходи - 23,1 млн. лева, което е с 29,32% повече в сравнение с 2015 г.
Както „Утро“ писа, програмата за лоялни клиенти в стария си вид действаше само до 23 юли, а от август вече има нови правила, които правят отстъпките по-скоро символични. От междинния отчет се вижда, че тази промяна до този момент не е донесла значителни ползи на дружеството, поне счетоводно - само за третото тримесечие счетоводният резултат е загуба. 
Към 30 септември 2016 г. „Топлофикация Русе“ снабдява с гореща вода за отопление и хигиенно-битови нужди 17 888 битови абонати - със 108 повече отколкото предходната година. За периода са инвестирани над 1 млн. лева, от които 928 хил. лева за придобиване на активи. Цялата програма за 2016 г. включва инвестиции за над 12,5 млн. лева. 5 млн. струва реконструкцията на парогенератор 5, над 2 млн. лева от сепариращата инсталация за третиране на битови отпадъци, а 2,39 млн. лева - изграждането на серочистваща инсталация. 984 хил. лева са предвидени за разширяване на топлофикационната мрежа.