Киберсигурността е разрастваща се индустрия, която създава възможности за страната. Това е мнението на Рами Ефрати, израелски специалист в тази област и създател на компания, работеща за противопоставяне на искащите да „воюват“ в киберпространството.

От разговорите и срещите си в България той е разбрал, че у нас има достатъчно висока загриженост за осигуряване на киберсигурност. “Също така разбрах, че вие имате стратегия в областта на киберсигурността. А това е много важно, защото по този начин разбирате от какво имате нужда, какви са вашите приоритети, кой евентуално би ви атакувал, и какви мерки трябва да вземете във връзка с това. Имате много добри професионалисти.“

Ефрати не може да прави сравнение между България и Израел, но е на мнение, че двете страни много си приличат – както поради това, че сме малки държави, така и поради наличието на много талантливи хора и в двете страни. „И тези талантливи хора са това, от което може да се стартира по пътя за сдобиване с висока киберсигурност“, заяви Ефрати в интервю за БГНЕС.

По отношение на тероризма експертът е на мнение, че това не е нещо, което засяга само Израел или България, а че застрашава всички. Но понеже Израел е мишена, властите там са предприели конкретни мерки: „Правителството ни е взело решение, че Израел ще бъде една от най-добре защитените държави в света. За да стане това трябва да се убедим, че Израел разполага с най-добрите технологични решения, най-добрите правила, но също така, че трябва да превърнем кибернетиката във възможност за бизнеса. Днес имаме над 400 компании в тази област, което означава, че използваме най-добрата част от нашия човешки капитал и го обучаваме, за да се бори в киберпространството. В Израел все повече хора се занимават с киберсигурността.“

Основното като противодействие на опасността от атака срещу киберсистемите е осведомяването на хората, смята Ефрати. „Хората трябва да знаят, че когато някой получи имейл, не трябва просто да го отвори – ами че някой може да ви атакува така. Хората, които работят в критичната инфраструктура – енергетика, транспорт, разбират, че има хора, които може би искат да взривят системата и да предизвикат „война“ в тяхната сфера. Така че правим опити да създадем осведоменост в хората, обучаваме ги, говорим с тях. Когато нещо стане, ние не го крием, огласяваме го.“Ефрати изключително много набляга на необходимостта от актуализиране на информацията за обикновените хора. „Хората трябва да знаят какво може да се случи. Например всяка година на 7 април Израел е атакуван. Обикновено атаката е дело на хакерски организации като „Анонимните“, които се опитват да предизвикат ефект като от терористи. Поради което го приемаме сериозно. И всички съответни организации, свързани с киберсигурността, координират усилията си помежду си.

Освен това ние имаме екип за отговор при спешна компютърна ситуация, това е специална структура, която организира или актуализира познанията на всички, вкл. на гражданите, да бъдат осведомени какво да правят, ако бъдат атакувани“.

Пазарът в областта на киберсигурността в света се измерва със стотици милиарди долари, е оценката на Ефрати. „Нещата са свързани: ние взимаме заплахата и, когато става дума за заплаха, ние казваме: хайде да го направим бизнес възможност. Имаме система, основаваща се на академията, на хората, които идват от националния инкубатор на силите за отбрана, т.е., имайки прекрасен човешки капитал, нека създадем нова индустрия – за кибернетични технологии, която днес е най-успешната индустрия. Имаме специални групи към правителството, министерство на икономиката, водещи учени, израелското национално кибербюро, които се обединяват. Създаваме специална платформа за нови компании, които се финансират от правителството, за да успеят.“ Неговото мнение е, че отразяването на кибератаките от една страна, защитава мишената, а от друга с подкрепата на индустрията в тази област се създава възможност за страната – за приходи, за развиваща се движеща сила.

Ефрати се надява, че на 6 ноември, по време на президентските избори, България няма да бъде подложена на кибератака.