Областната дирекция на МВР в Русе започва да издава от понеделник лични карти и удостоверения за гласуване на предстоящите избори на желаещите да упражнят правото си на глас. Това се отнася до гражданите, които нямат издадена лична карта или документите им за самоличност са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок на годност.  
Издаването на лични карти на вече подалите заявления ще бъде ускорено, а при невъзможност те ще получат нужното за гласуване удостоверение.
В случай на провеждане на втори изборен тур ще се издават нови удостоверения от 8 ноември.