За повишено внимание за две важни условия в при подаването на осигурителните декларации по новия начин призоваха от НАП. Те са подробно и разбираемо изяснени в инструкциите за попълване на документите и се отнасят за самоосигуряващите се и за малките фирми с до 10 служители, които подават декларациите си по интернет.
Спазването на упътванията ще спести корекции и нерви, посочват данъчните.
Двете най-често подавани от работодатели месечни декларации - образец 1 „Данни за осигуреното лице“ и образец 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ“, трябва да постъпват в НАП едновременно и ще се приемат само ако нямат несъответствие.