Българската агенция по безопасност на храните констатира огнище на Нюкясълска болест по птиците в квартал Младеново на град Лом. Болестта засяга домашните, както и дивите птици, но не е опасна за човека.

При извършване на клинични прегледи в селото е установена смъртност на 19 кокошки. Областна дирекция по безопасност на храните в Монтана е взела проби от умрелите домашни птици. Лабораторните тестове показват, положителни резултати за наличие на Нюкясълска болест (Псевдочума при птиците), информираха от БАБХ.

С цел ограничаване и ликвидиране на болестта Българската агенция по безопасност на храните незабавно предприе мерки съгласно европейското законодателство, тъй като болестта причинява значителни икономически загуби в птицевъдството. Всички заразени и контактни птици ще бъдат умъртвени по хуманен начин. Унищожават се птичите продукти, добити в засегнатите дворове. Всички животновъдни обекти с възприемчиви за заболяването птици ще бъдат дезинфекцирани. Предстои извършване на ваксинация в 3 километровата предпазна, която включва град Лом и село Замфир и 10 километровата наблюдавана зони около огнището. В нея попадат селата Долно Линево, Трайково и Ковачица, община Лом, област Монтана. В рамките на 21 дни ще се извършват постоянни клинични прегледи в 10 километровата зона около огнището. Забранена е търговията и придвижването на живи птици и продукти, добити от тях, както и пазарите и провеждането на изложби на птици в предпазната и наблюдаваната зона.

Собствениците на убитите птици ще бъдат обезщетени по реда на Наредба за условията и реда за разходване на средства за покриване на разходите свързани с епизоотичните рискове.