Депутатите от военната парламентарна комисия приеха промяна в Закона за отбраната, с която коефициентът, с който се увеличава основното месечното възнаграждение на офицерите от въоръжените сили, се изравнява с този в МВР.

По закон базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност се определя ежегодно със закона за държавния бюджет на България, като месечното възнаграждение се увеличава с коефициент спрямо базата. За офицери този коефициент сега е не по-малко от 2,2. С приетите промени във военния закон този коефициент става 2,3. Не се променя за офицерски кандидати и сержанти - не по-малко от 1,75, за войници (матроси) - не по-малко от 1,6. Базата сега, а и в проекта за бюджет за догодина е 380 лв.

Философията на тази промяна е да се уеднаквим с МВР, каза зам.-министърът на отбраната Атанас Запрянов. Той обясни, че другите коефициенти не се променят, защото не се различават от тези в МВР и сега вече има хармонизация между двата закона. Депутатите в ресорната комисия все още не са гласували всички промени на второ четене. След като го направят предстои обаче законопроектът да бъде гласуван и в пленарна зала.