Имотните сделки в Русенско бележат лек спад през третото тримесечие на годината, а огромната част от покупко-продажбите продължават да се плащат в брой. Това показват данните на Агенцията по вписванията за периода юли-септември.
За периода са регистрирани 1528 сделки, които са с 20 по-малко в сравнение с третото тримесечие на миналата година. При ипотеките обаче се наблюдава обратната тенденция - те се увеличават от 280 на 306 или с почти 10 на сто. Това от една страната индикира относително постоянна активност на купувачите на имоти, а от друга показва, че все повече хора искат да се възползват от по-ниските лихви, за да купят нов имот или да рефинансират стари кредити. Данните не разграничават сделките от рефинансиранията, както и сделките с различните видове имоти. Със сигурност обаче може да се каже, че повечето сделки се сключват без помощта на кредит и заем се използва при едва 1/5 от покупко-продажбите.
През третото тримесечие са регистрирани и 291 дарения на имоти. Регистрираните в агенцията договори за наем са 411, а арендните споразумения са 158.
Данните показват, че пазарът на недвижими имоти в Русе остава на стабилни нива, с 1200-1600 сделки всяко тримесечие и без някакви признаци за забележим ръст. За деветте месеца на тази година покупко-продажбите дори намаляват, макар и символично - с 30 броя. 
Според данните на Агенцията по вписванията ситуацията в Русе прилича на тази в повечето градове. В общо 100 български града през третото тримесечие на 2016 г. са отчетени повече от 100 имотни сделки. В 45 от тях сделките са повече спрямо същия период на година по-рано, в 54 са по-малко.
Двуцифрен ръст се отчита в десет български града, сред които Свиленград, Велинград, Дряново, Троян, Царево, Силистра, Севлиево, Тутракан, Самоков, Ихтиман, Габрово и Варна. Ръстът за София е от 9.48%.
Над 20% спад има в Нова Загора, Гълъбово, Момчилград, Белоградчик и Елхово. Спадът в покупко-продажбите на имоти през третото тримесечие на 2016 г. в Монтана и Кубрат е от 19.97 и 19.85%.