При все че първоначално беше обявено, че помощите за отопление за януари, февруари и март 2017 г. ще бъдат изплащани в началото на следващата година, вече можем да уверим, че до края на декември всички с право на тази помощ ще си получат парите. Това обяви вчера Благомил Благоев от Регионалната дирекция „Социални услуги“. Той припомни, че подаването на заявления приключва след дни - на 31 октомври. Допреди седмица заявленията на жители на Русенска област за такова подпомагане са 6436, като за община Русе те са 2434. Най-много хора заявяват, че ще се отопляват с твърдо гориво - 5134 души, ток ползват 883 човека. 
До този момент са отпуснати целеви помощи за отопление на 5244 души - отпуснатите за тях средства са 1 899 901.20 лева. Месечната сума, която държавата дава на хората за отопление през шестте студени месеца на годината, е 72.46 лв. 
Заповедите за отказ са 642, но досега няма глобени. Отказите да се изплати такава помощ се дължат на това, че човекът, подал заявление, е с по-висок доход или пък е продавал или дарявал имущество.