В област Русе е изградена най-добре функциониращата мрежа от социални услуги за деца в страната, а освен това областта е първата, в която закриването на институциите за младежи до 18 години е напълно финализирано. Тези факти дават основание да се смята, че Русенска област е отличник в процеса по извеждането на деца от домовете и осигуряването на нови социални услуги с по-адекватна и отговаряща на потребностите грижа. Именно затова и тя ще е поле на нов метод за изследване, което е насочено към анализ на феномени, свързани със социална и културна промяна в човешки групи, организации и общности. Създатели на метода са екип от Ноу-Хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет. Предвиждат се срещи с всички ключови участници в процеса по извеждането на деца от домовете, като техният опит ще се изследва чрез индивидуалните преживявания и виждания. След това ще бъде изготвен документ, който да е на разположение на заинтересованата българска и международна аудитория.