Физическите лица могат да поискат да им се удържа авансов данък за четвъртото тримесечие на 2016 година, съобщава Националната агенция за приходите (НАП). За целта те трябва да декларират пред предприятието или самоосигуряващото се лице, което през четвъртото тримесечие на годината им изплаща доход от наем, от друга стопанска дейност или паричен доход от други източници, че желаят да им бъде удържан авансов данък, уточнява НАП.
От приходната агенция обръщат внимание, че при липсата на писмено заявено желание от страна на физическите лица, предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на съответните доходи по закон, не следва да удържат авансово данък за доходите, изплатени през четвъртото тримесечие на годината.
Желанието за удържане на авансов данък може да бъде заявено в образеца на сметка за изплатени суми, която може да бъде намерена на интернет страницата на Агенцията - www.nap.bg.
От НАП напомнят още, че всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци. Авансовият данък за доходите от наем, от друга стопанска дейност и за паричните доходи от други източници, удържан за доходи, изплатени през третото тримесечие на 2016 г., се декларира в срок до 31 октомври 2016 г.
Декларацията се подава и от физически лица, ако предприятието или самоосигуряващото се лице - платец на дохода, не е задължено да удържа и съответно да внася данък.
Дължимите данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е придобит доходът, като за доходи от наем или от друга стопанска дейност, придобити от физическите лица през третото тримесечие на годината, срокът е съответно 31 октомври 2016 г.