До 132 жители на русенска област ще бъдат отправени в близките дни телефонни обаждания, с които служителите от офиса на НАП в Русе ще им напомнят, че не са внасяли дължими от тях подоходни данъци и здравни осигуровки. Законните срокове за погасяването им са значително превишени и върху главницата им се трупат наказателни лихви. Общата сума, която не е внесена в държавната хазна, е 103 629 лв. 
Приходните инспектори ще се свържат с физическите лица на посочените от тях в декларациите им телефони за връзка и ще ги приканят да внесат дължимото. Невнасянето на задълженията след позвъняването води до започване на действия по принудително събиране на дълговете – запори на заплати, банкови сметки и други.  В предстоящите телефонни напомняния, ще бъде конкретизирана сумата на задължението към момента и намерението на длъжника за неговото скорошно погасяване, както и телефонът за връзка с публичния изпълнител, който е служебно ангажиран с погасяването на дълга. Всякакви допълнителни уточнения ще се извършват само в офиса на НАП в Русе, затова гражданите не трябва да приемат за коректни различни други предложения за съдействие.
Това е четвъртата телефонна кампания през тази година на русенската приходна администрация и практиката показва, че след подобни напомняния повечето данъкоплатци предприемат необходимото за уреждане на пропуските си.