Причинители на мигрената може да са бактериите в устата, смятат лекарите, пише сп. mSystems.

Нитратите, съдържащи се в обработеното месо, зелените зеленчуци и лекарствата за сърце може да се превърнат в нитрити заради бактериите, намиращи се в устната кухина. Ако в неголеми дози нитратите са безвредни, то нитритите са токсични във всякакво количество.

Изследвания на проби от устната кухина на хора, страдащи от мигрена показали, че в устата има много повече бактерии, отговарящи за преработката на нитрати и нитрити.

Предположенията за значителното влияние на микрофлората върху жизнеспособността на хората се изказват отдавна, но връзката между мигрената и работата на бактериите се установява за първи път.