Днес ще бъдат отбелязани 150 години от въвеждането в експлоатация на железопътната линия Варна-Русе.

Събитието ще бъде отбелязано с атракционно пътуване с влак, който ще измине маршрута на първата железопътна линия в България, Варна-Русе. По време на пътуването юбилейната композиция ще спира на гарите Белослав, Синдел, Провадия, Каспичан, Хитрино, Самуил, Разград, Вятово и Музея на транспорта и съобщенията в Русе. Влаковата композиция ще бъде теглена от парен локомотив 03.12, като в състава й е включен вагон от царската композиция на Цар Борис III – „Корона експрес”.

Строителството на жп линията започва едновременно както от Русе, така и от Варна. Изграждането приключва със съединяването й в района на гара Каспичан. В тази връзка празникът ще бъде запечатан с откриването на юбилейни плочи във Варна, Каспичан и Русе. В Каспичан влакът ще бъде посрещнат с организирана от общината празнична програма, включваща възстановка на първото пътуване от 7.11.1866 г.

За празничното настроение на жп гара Варна от 7:45 ч. ще се погрижат съставите на духовия оркестър и мажоретния състав към Второ основно училище „Н. Й. Вапцаров”. В 8:30 ч. влакът ще отпътува от жп гара Варна.