Окончателният избор на трасето за автомагистрала Русе-Велико Търново ще бъде направен в средата на март 2017 година, когато се очаква да има влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. След това ще продължи разработването на втория етап на идейния проект за изграждането на модерна пътна инфраструктура по това направление, което е и една от приоритетните цели на Агенция „Пътна инфраструктура“. Това каза представителят на Областно пътно управление-Русе Йосиф Йосифов на вчерашното заседание на Областния съвет за развитие на област Русе, в което участваха областният управител Стефко Бурджиев и неговият заместник Валентин Колев. 
Йосифов припомни, че след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка през октомври миналата година е сключен договор за изработването на проект за магистралата в идейна фаза. В него са предвидени два етапа на изпълнение. Първият приключва с предаване на проекта за разглеждане от експертния технически съвет на АПИ. На заседание в края на април тази година са разгледани разработените вариантни решения за трасе на магистралата, като е избран най-целесъобразният от технико-икономическа гледна точка. Вторият етап започва да тече след получаване на влязло в сила решение по ОВОС, обясни представителят на Пътното управление. 
Той посочи, че през август тази година е сключен договор за изработка на парцеларен план за магистрала Русе-Търново в участъка Русе-Бяла и обходния път на Бяла, като в момента той е в процес на изработка. 
Проектът по подготовката на магистрала Русе-Велико Търново е предвиден за финансиране по оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“. Подготовката включва изготвяне на идеен проект, ПУП-парцеларен план, археологически проучвания, ОВОС и други подготвителни дейности. Формулярът за кандидатстване за финансиране на тези дейности е подготвен и подаден за преглед от управляващия орган на програмата, каза Йосифов. Той припомни, че прогнозната стойност на строителните дейности на обекта е около 600 млн. евро, а предвид значителния финансов ресурс се обсъждат различни възможности за финансиране - както със заем от международни финансови институции, така и със средства от републиканския бюджет или с публично-частно партньорство.   
Йосифов подчерта, че с реализацията на автомагистралата ще се постигне извеждане на транзитния трафик от чертите на населените места и заобикаляне на най-опасния участък край Бяла. Освен това интензивността на движението ще се облекчи, което ще доведе до рязко намаляване на пътно-транспортните произшествия по този пътен участък.