Да се потърси възможност румънските регионални власти да предоставят помощ за обективен мониторинг на замърсяването на въздуха в района на Русе. Това е един от ангажиментите, които областният управител Стефко Бурджиев пое след спешна среща вчера с представители на гражданска инициатива „Чист въздух в Русе“. Освен това той ще настоява за среща на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева с русенци, като за целта ще изпрати писмо до министерството. Бурджиев се ангажира да покани в Русе и учени от Института по органична химия и по инженерна химия на БАН, за да се запознаят на място с потенциалните замърсители на въздуха в града и да препоръчат мерки за намаляване на излъчваните емисии в околната среда.