Около 80 милиона лева е обемът на производството и продажбите на „Дунарит“ до момента, а очакванията са до края на годината сумата да надхвърли 100 милиона лева, съобщи изпълнителният директор на военния завод Кръстю Кръстев. Фирмата има сключени договори до второто полугодие на идната година за производство и износ на боеприпаси, основно за Азия и Африка, в това число и за бивши съветски републики, както и със стратегически партньори.
Предвид тези резултати се наложи да увеличим нашите производствени мощности и затова обновихме неизползван от 28 години цех за производство на пускови тръби за неуправляеми ракети, който се наричаше „Карач“. Сега в него се произвеждат авиационни бомби по договор до края на 2017 година, уточни Кръстев. 
В специализирания цех за авиационни боеприпаси са изградени вентилационни и отоплителни инсталации и битови помещения. Новото помещение е оборудвано със съвременни машини за производство на авиобомби, има и специализирана камера, в която робот прави автоматични заварки по стабилизатора на боеприпасите. В цеха се изработват още детайли за стабилизаторите на артилерийски мини и се почистват капачките за гилзите на снарядите.
В механомонтажния му участък автоматично се сглобяват самите авиационни бомби. После специален апарат прави автоматична заварка на корпуса. Контролът се извършва само от един работник, който следи за правилното заваряване. След това на боеприпасите се заваряват ръчно накрайниците за прихващането им както към натовски самолети, така и към руските МиГ-ове. Тази дейност е поверена на висококвалифицирани заварчици, тъй като е много отговорна и ако накрайникът се скъса, могат да загинат невинни хора. Накрая бомбите са вкарват в бояджийска камера, направена по последните изисквания на военната промишленост. Боеприпасите са за Индия по договор, който приключва в края на 2017 година, но се очаква да бъде удължен до 2020-а.
Персоналът в „Дунарит“ в момента е 1100 човека, които получават над 1000 лева на месец брутен доход заедно с ваучерите, посочи Кръстев. Въпреки това заводът изпитва остра нужда от квалифицирани работници. В момента болшинството от постъпващите хора са бивши крупиета, сервитьори, продавачи и други, които нямат както умения, така и навици за работа в индустриално производство. Затова ръководството на завода се принуждава да наема и неквалифицирани работници, стига да искат да се учат и да спазват изискванията към тях за работно време, трудова и технологична дисциплина. За целта се организират курсове за монтажници, в които желаещите се обучават и продължават напред да придобиват нужните им умения.