251 свободни работни места обявиха двадесет русенски работодатели по време на провелата се вчера младежка трудова борса. Тя бе организирана от Агенцията по заетостта и Бюро по труда в Русе. Свободните позиции са предимно в сферата на производството за автомобилостроенето и машиностроенето, химическата промишленост, търговията, хотелиерството и ресторантьорството, конфекционното производство, строителството и др. Презентирани бяха и обявените места за набиране на резервисти в Българската армия. 
Борсата бе посетена от 211 младежи, студенти от Русенския университет, ученици от професионални гимназии.