Всички общини в областта ще осигурят достъп до електронни административни услуги с ПИК /персонален идентификационен код/, издаден от Националната агенция по приходите. Това е съдържанието на споразумението, което ще бъде подписано днес в Русе от местните власти в региона и НАП, а гост на събитието ще бъде финансовият министър Владислав Горанов.
Данъчните издават персонални кодове от 2012 година и те вече са доста популярни и използвани от гражданите. Причината за успеха им е, че чрез тях може да се правят редица справки и да се получават услуги без да се чака на опашка пред гише.
Междувременно ролята на онлайн комуникациите в отношенията между гражданите и държавата вчера бе вдигната с още една степен нагоре. 
Данъчните декларации и за бизнеса, и за физическите лица ще се подават само онлайн. За фирмите задължението влиза в сила за доходи, които подлежат на деклариране от 2017 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Изискването е това да става задължително с електронен подпис.
Физическите лица, които имат задължение да подават данъчна декларация, ще трябва да направят това само по електронен път за доходите, които са получили през 2017 г. Тоест първата година, в която декларациите ще са само онлайн, ще е 2018 г.
Това реши вчера Народното събрание при първото четене на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, с които се променят още шест закона - Законът за данък върху добавената стойност, Законът за корпоративното подоходно облагане, Законът за данъците върху доходите на физическите лица, Законът за местните данъци и такси, Законът за счетоводството и Законът за ограничаване на плащанията в брой.