Промените в Кодекса за социално осигуряване стават на парче, а не цялостно и добре обмислено, за да могат да отговорят на интересите както на осигурените лица, така и на изискванията към препоръките към Националната програма за реформи.

Това заяви председателят на парламентарната комисия по труда и социалната и демографска политика Хасан Адемов, предаде репортер на БГНЕС. Депутатите разгледаха в комисията промените в кодекса на първо четене и те бяха приети, след проведен дебат.

Деница Сачева, зам.-министър на труда и социалната политика изрази принципната подкрепа към промените в кодекса.

Според Адемов има няколко големи проблема, свързани с проекта за промени в кодекса. Внесеният законопроект за промени в Кодекса за социално осигуряване е гледан само в Комисията по осигурителни отношения, а не в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

Този проект касае правата на осигурените лица и от тази гледна точка задължително трябва да има становище на НСТС. Освен това не е приключила процедурата по оценка на активите на пенсионните дружества. След финализирането на тази оценка ще има препоръки и трябва да се промени законодателството отново, т.е. промените се правят на парче, а не цялостно.

"Разбирам че Министерство на финансите бързат, за да могат да отговорят на изискванията на директивата за платежоспособност, където има завишени изисквания към управляващите органи на пенсионните дружества за повишаване на квалификация, в структурата на частните пенсионни дружества, в управленските и може би в управителните им органи, за да може да се гарантира интересът на осигурените лица", коментира Адемов.

Той каза също, че всичко това, което е предложено е само част от мерките, които трябва да бъдат предприети, за да може да продължи тезата за свободния избор на осигурените лица, която е била приета миналата година. Трябва обаче да има възможност осигурените лица да избират между конкуриращи се пенсионни продукти, а на този етап пенсионните дружества не могат да предложат такава възможност.

Освен това, за да бъде мотивиран изборът на осигурените лица трябва да има възможност за променен профил, т.е. дискусията за т. нар. мултифондове продължава, каза още той. "Дали осигуреното лица в зависимост от хоризонта, който му предстои за пенсиониране, да избере рисков профил на своя пенсионен продукт или по-малко рисков, консервативен, тази възможност или т.нар. мултифондове, не се въвеждат с този проект.

Този законопроект има и добри страни, заяви Адемов. Според него са добри повишените изисквания към структурата и управленските органи на пенсионните дружества, което е гаранция за добро управление на финансов ресурс, който вече е над 10 млрд. лв. От друга страна повишените санкции също са част от повишения контрол, но санкциите трябва да бъдат достатъчно ясно мотивирани, за да няма търгуване от страна на контролния орган в лицето на Комисията за финансов надзор.

"Ако погледнем предложения проект една голяма част от контролните функции ще бъдат реализирани с подзаконови нормативни актове. КФН ще издава една голяма част от наредбите, което означава, че държавният регулаторен орган трябва да издаде наредбата, с която ще регулира подзаконовите субекти, които в един момент може да създаде проблеми", коментира Адемов.

Той изрази съжаление, че този законопроект е разпределен в Комисията по бюджет и финанси, а не в Комисията по труда, социалната и демографската политика, защото комисията, която той председателства от над 100 промени в кодекса за социално осигуряване винаги е била водеща комисия.