Уникални колекции ще бъдат показани за първи път на изложението „Булколекто“. Клуб „Хоби“ гостува  на проявата със сбирките „Историята на кибритените етикети“, „Най-редките опаковки на ножчета за бръснене“, „Най-старите бутилки за кока-кола“ и „Красотата на филателните медали“. Те може да се видят от 21 до 23 октомври 2016 г. в Международен панаир Пловдив.
Най-скъпата българска пощенска марка - „Обърнатата конница“, чиято цена надхвърля  25 000 евро, отново присъства на изложението. Специално за „Булколекто 2016“ от трезора на БНБ ще бъде извадена  сбирката „Златните пощенски марки на света от 19 век“, започваща с първата марка на Англия от 1840 година. Тя  е собственост на известния български колекционер Спас Панчев, председател на Съюза на българските филателисти, който е съорганизатор на „Булколекто“.  Нумизматичното дружество в Пловдив е подготвило сборна колекция от български монети и банкноти.
21 участници се включват в Националния конкурс за филателни експонати. Събитието е подготовка за европейската филателна изложба „България - Пловдив 2019“. 
По време на изложението ще бъдат пуснати в продажба пощенски марки и пликове на темите „WWF - шипобедрена костенурка“, „Транспорт - мотоциклети“ и „Суперкотка на България“. Изданията са с лимитиран тираж по 3100 екземпляра. Те ще бъдат валидирани от Деян Дънешки, изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД.
    Националната компания отваря временна пощенска станция, където ще демонстрира своите услуги и продукти. „Българска филателия и нумизматика“ ще представи пощенските марки и първодневните пликове от 2015 г. и част от 2014 г.. Ще се продават всички издания на пощенски марки, които са в употреба, а също -  чуждестранни марки, богата гама от издания с филателна стойност, първодневни пликове и пакетажи, пълни комплекти на годишнини.
    Посетителите на „Булколекто 2016“  ще могат да разгледат интересни експонати във филателните, нумизматичните и антикварните сбирки на изложителите. Ценителите ще имат възможност  да направят инвестиции в предмети, чиято стойност нараства с времето. Щандовете на колекционерите са в Палата 7.