Замразяване на майчинството и на обезщетението за безработица и по-високи осигуровки. Това предвижда проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване за 2017 година.
Планираният ръст на минималната заплата ще доведе до ръст на минималните доходи, върху които хората се самоосигуряват. Ръстът е с 50 лв.
За земеделците минималната сума, върху която се осигуряват, се запазва. Запазва се и максималният доход, върху който ще се плащат осигуровки – 2600 лв.
Максималната пенсия и догодина остава 910 лв. Минималната пенсия ще се повиши чак през юли с 4 лв. Тогава ще има и актуализация на останалите пенсии - най-вероятно с 2,4%.
Майките ще продължат да получават 340 лв. за отглеждане на детето от 1 до 2-годишна възраст. Ще получат обаче бонус, ако се върнат по-рано на работа. 
Новост е и задължението на НОИ да уведомява хората година преди да навършат възрастта за пенсия при какви условия ще се пенсионират.
От 2017 г. всяка година стаж ще тежи повече при определяне размера на пенсията. Пенсионерите, които продължат да работят, ще имат право само веднъж годишно да искат преизчисляване.
За безработните се запазва минималното обезщетение, което те получават - 7,20 лв. на ден. Променят се обаче периодите, за които то се изплаща. Например, ако имаме над 12 години стаж от 2002 г. насам , и сме останали без работа, НОИ ще ни изплаща обезщетение цяла година.
Стажът и възрастта за пенсия продължават да растат с по два месеца на година до достигане на 65 години и за мъже, и за жени, както е предвидено в Кодекса за социално осигуряване. Така за да се пенсионират догодина за най-масовата трета категория труд, мъжете трябва да са на 64 години и да имат 38 години и 4 месеца стаж. За жените стажът е 3 години по-малко. Те трябва да са на 61 години.
Същевременно, плавно се увеличава и вноската за фонд „Пенсии“ с по 1% през 2017 г. и 2018 г. Така всички осигуровки общо ще достигнат 32%. По-високите вноски трябва да намалят огромния дефицит в бюджета на държавното обществено осигуряване - с всеки процент ръст се очаква в НОИ да влизат около 250 милиона лева допълнително. Колкото е по-висока заплатата, толкова повече ще „струва“ и процентът увеличение. Разпределението се запазва - 60% от увеличението ще бъде за сметка на работодателя, а 40% - за сметка на работника.
Предстои проектобюджетът да бъде разгледан днес от Надзорния съвет на НОИ.