Бивш стопански двор в село Смирненски, община Ветово ще бъде предложен на търг, става ясно от заповед на директора на ОД „Земеделие“ Борислава Братоева. Имотът е с площ 13.487 дка, с начин на трайно ползване „Стопански двор - нива“. Началната тръжна цена е 7350 лева. Право за участие имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон. Обявата е публикувана на 14 октомври и според нея оферти ще се приемат в следващите 30 дни.
Търгът ще се проведе само в случай, че поне двама кандидати за подали оферти за имота. Стъпката за наддаване е 100 лева.
При явяване на само един кандидат, той ще се обяви за спечелил търга на обявената от него цена.  
Разпродажбата на стопанските дворове, използвани от ликвидираните преди много години АПК, вече е към края си. През миналата година ОД „Земеделие“ предложи на търг 14 бивши стопански дворове за суми между 1180 и 23 194 лева. През август бяха обявени на търг още 7 имота в землищата на Кривня, Глоджево, Тръстеник и Бистренци.