Централната избирателна комисия в съответствие с изисквания на Изборния кодекс определи окончателно местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място, при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум на 6 ноември.

Ще бъдат открити общо 301 секции в 72 държави. Най-много секции ще бъдат открити във Великобритания – 35, САЩ – 35, Турция – 35, Испания – 27, Гърция – 13, съобщиха от ЦИК.

За определяне на броя на секциите във всяка държава бяха взети предвид мотивираните предложения на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства за съответната държава, броя на подадените заявления, географското местоположение на местата и отдалечеността им едно от друго, актуалната численост и разпределението на българската общност в отделните места, предложенията на организациите на българските граждани в чужбина и др., уточняват от комисията.