Високо признание получиха за работата си професионално направление „Социални дейности“ и Клубът на социалния работник в Русенския университет. Проведените през учебната 2015-2016 година четири дискусии „Заедно за многообразие, толерантност и недискриминиране“ с представители на шест етнически групи от община Русе са отбелязани като едно от съществените постижения в областта на образованието по социална работа в годишния доклад на Европейската мрежа за социално действие (ENSACT), Европейската обсерватория и 7 европейски и международни организации. Докладът е представен през юни 2016 г. на международна конференция в Сеул.