Сборник с научни изследвания на различни автори и изследователи, които посвещават работите си на своя колега и приятел доц.д-р Руси Русев, ще бъде представен на 21 октомври в Русенския университет. Сборникът, заглавието на който е изразителното „Българският език и ние“, което е и житейско мото на специалиста и радетеля на родната словесност, е съставен от Катедрата по български език, литература и изкуство в РУ. С това издание преподавателят и литературният критик и историк Руси Русев ще отбележи своята 65-годишнина.