За седем месеца още десет жилищни блока ще придобият изцяло нов облик. Кооперациите са на крачка от старта на проектирането и строителните дейности по Националната програма за саниране, като съвсем скоро ще бъдат сключени договорите с фирмите. Печелившите участници в поръчката вече са определени от специална комисия, която разгледа офертите на общо 14 кандидати. Поръчката беше обособена в десет позиции, но фирмите, по-голяма част от които бяха консорциуми и обединения, подаваха оферти само по една от тях. 
Санирането на 5-етажния „Сирма войвода“ на ул. „Райна Княгиня“, който е строен през 1972 г., ще бъде възложено на ДЗЗД „М енд М 2016“. За строителните дейности по бл. №2 в Мартен, който е пуснат за ползване през 1987 г., ще отговаря ДЗЗД „Русе 2016“. Обединението „Енерго ефектив ПСТ“ пък е избрано за изпълнител на дейностите по 8-етажния „Руй планина“ на ул. „Родопи“. Консорциум „Артестрой“ се пребори за санирането на 8-етажния „Кирил и Методий“ на ул. „Студентска“, а ДЗЗД „Русе инженеринг - ЕВ“ за строения по данни на собствениците през 1966 г. блок №83 на ул. „Околчица“. Блок „Жерав“ на ул. „Рига“, в който живеят около 250 обитатели, ще бъде поверен в ръцете на софийската фирма „Техно Строй България“. За санирането на 5-етажния „Дилянка“ на ул. „Измаил“ беше избран консорциум „Русе Енерджи“, а за 17-етажните „Чипровци“ и „Клисура“ на ул. „Чипровци“ съответно русенската фирма „Тобо“ и консорциум „Пристис“. За построения през 1973 г. блок „Охрид“ на ул. „Доростол“ ще отговаря ДЗЗД „Нимарстрой“. Общата стойност на поръчката е 11 710 347 лева. Останалите четирима участници в процедурата бяха отстранени от участие, тъй като офертите им не отговарят на условията по поръчката.