През септември България отново се връща към дефлация, след като през август регистрира нулева инфлация. Понижението се дължи на спада на цените най-вече на стоките в сектор развлечение и култура.
През деветия месец от годината Националния статистически институт отчита месечна дефлация от 0,5% и годишна от 0,6%. От началото на годината цените са се понижили с 0,7 на сто. 
 Най-силно се понижават цените в сектор развлечение и култура (с 6,8%). През миналия месец намаляват и цените на облеклото и обувките, на транспорта, както и в сектора на ресторантите и хотелите. Без промяна остават цените на хранителните продукти и безалкохолните напитки, здравеопазването и съобщенията.
НСИ отчита месечно увеличение в цените на алкохолните напитки и тютюневи изделия (0,3%), на жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (0,2%), образование (1,4%).
 Използвайки европейската методология на хармонизирания индекс на потребителските цени, НСИ също регистрира месечна дефлация от 0,7% спрямо август. Изчислена по този начин, годишната дефлация е по-голяма и достига 1,1%.
В същото време цените в т. нар. малка потребителска кошница (100-те най-необходими стоки и услуги с тегла, каквито имат те в бюджетите на най-бедните 20% от домакинствата) се увеличават с 0,1% на месечна база и с 0,2% от началото на годината.