Общината вече е собственик на сградата с емблематичния часовник на ул. „Александровска“ 61, след като вчера Министерски съвет й прехвърли имота.
Сградата, където беше седалището на Сметната палата, е построена през 1869 и е паметник на културата. Тя е в добро състояние, а предназначението й е да се използва за административна сграда. Тепърва ще се решава дали там ще се помещава някоя от общинските дирекции или имотът ще се използва за реализацията на социални и културни дейности. 
Теренът, върху който е построена триетажната масивна сграда, е с площ 536 кв.м. Имотът на пъпа на Русе включва три самостоятелни обекта, като до този момент беше предоставен за управление на областния управител Стефко Бурджиев. Той изрази положителното си становище по искането на общината за безвъзмездното придобиване на имота през октомври 2015 година. След решението на общинския съвет от февруари тази година пък процедурата за получаването на поземления имот от държавата беше в ход.