Близо двуметрово пропадане затруднява движението и паркирането в пространството около жп гарата. Според таксиметровите водачи огромният ров е зейнал преди два месеца, като е широк около метър, а дълбочината на отворилата се дупка е поне 30 см. Вследствие на пропадането, което е в непосредствена близост до улична шахта, е улегнала и пътната настилка. Постоянно си чупим колите, а и се създава предпоставка от инциденти, негодуват водачите. Мястото е сигнализирано с обезопасителни ленти, които предупреждават шофьорите от дебнещата ги опасност. 
Теренът е собственост на НКЖИ и е техен ангажимент да си ремонтират пътната настилка по паркинга.