Предизвестеният от години край на най-малките млечни ферми и уедряването на млекопроизводството в стопанства с повече животни се отлага за пореден път за следващата година. Според работния екшън план на Българската агенция за безопасността на храните за изследване на суровото краве мляко и за привеждане на фермите към европейските стандарти за качество, дребните стопанства с до 9 крави ще бъдат изследвани от началото на 2017 година. 
Фермите, които не отговарят на изискванията, трябваше да прекратят работа от 1 януари тази година, когато изтече последният срок за привеждането им според нормативите. Към декември 2015 г. 220 стопанства от областта все още функционираха без дори да се опитват да се доближат до изискванията. На практика обаче на тях се даде още една отсрочка с протакане на проверките за съответствие. 
Изпълнението на екшън плана върви по график, съгласуван от министерството на земеделието и одобрен от Европейската комисия. Съгласно този график, проверките започнаха от най-големите ферми. В момента върви инспектирането на стопанствата с до 50 млечни животни. А официалната оценка на стопанствата с до 9 дойни крави, както и вземането на проби и изпитването на суровото краве мляко са предвидени за 2017 година.
Няма да има разделение на регионите, така че оценката на стопанствата ще се извършва едновременно във всички области на страната. За целта ветеринарите ще бъдат уведомявани своевремено. По линия на самоконтрола, предвиден в законодателството, всеки фермер и сега следва да изследва поне два пъти месечно проби мляко по отношение на инхибитори, ОБСК и ОБМ.
Броят на действащите в Русенско млечни ферми намаля с над 200 през миналата година. Около 150 отговарят на европейските изисквания. Положителният момент е, че няма значителни промени в броя на оглежданите животни. Числото им остава относително постоянно и очевидно повечето ферми при ликвидацията успяват да продадат животните си на други свои колеги, които продължават работа.