Преди дни на поредната сбирка на филхармоничното общество „Добрин Петков“ русенските ценители на музикалното изкуство си припомниха един важен за историята на русенската култура факт - съществуването на самодейния художествен колектив „Владимир Маяковски“, от чието създаване през 2016 година се навършват 70 години. Както „Утро“ е писал, тази организация на талантливи младежи, голяма част от които са възпитаници на тогавашната русенска Мъжка гимназия, е едно от емблематичните явления в Русе. От една страна, тъкмо в годините, когато новият социалистически строй, наложен в страната след 9 септември 1944 година, отрича всичко, което е било преди това като старо и ретроградно, като в тази вълна на отрицанието се занемаряват ред ценни и приносни културни традиции. От друга страна, колективът „Маяковски“ идва, за да удовлетвори търсенията и поривите на талантливи младежи и девойки, които искат да намерят приложение на своите дарби. Именно от средите на този колектив излизат бъдещи именити хора на българското изкуство, един от тези големи българи е русенецът Леон Даниел. 
Русенският музикант, преподавател и общественик Силви Стамболиев бе подготвил свой текст, с който  припомни на меломаните от Филхармоничното общество историята на „Маяковски“. Колективът е създаден по инициатива на младежите от еврейската общност в Русе. В организацията съществуват отделни секции, които са свързани с различните видове изкуства - хор, оркестър, драматичен състав. 
Репертоарът на хора, чийто диригент е Зико Грациани, е съставен предимно от руски песни, част от които са създадени по време на Втората световна война. Сред тях е известната руска народна песен „Калинка“, но също и „Ех, дороги“. Съществен дял в хоровия репертоар заемат и творбите на български композитори като класиците на българската хорова песен Добри Христов, Емануил Манолов, Панайот Пипков, Александър Морфов. Хорът „Маяковски“ често получава покани за изява на градски тържества, но радва с изпълненията си и жителите на селата в Русенски окръг, а също и в предприятията в града. 
Диригент на оркестъра е Елиезер Хасон, в него изпълнителите са главно оркестранти от музикалния състав при Мъжката гимназия „Христо Ботев“. Често пъти оркестърът свири по време на постановки на драмсъстава. А театралният състав се ръководи от Леон Даниел - в бъдеще известен и търсен театрален режисьор. 
Обикновено всички състави на колектива „Маяковски“ репетират по два пъти седмично, като през зимата репетициите се провеждат в приземно помещение по улица „Райко Даскалов“, което е предоставено на младите артисти от общинската управа. 
Две много успешни изяви на „Маяковски“ припомни Силви Стамболиев. Това са участия на русенци на празници на художествената самодейност в София. Русенецът разказа за необичайното режисьорско решение, което донася първа награда за „Маяковски“ на фестивала през 1947 г. На сцената на Народния театър „Иван Вазов“ Леон Даниел разделя сцената на две - в лявата част се показва оригинална драматургична трактовка на баладата „Никодим“ от Крум Кюлявков за мъжествения партизанин, а в дясната част на сцената е построена една бранническа дружина, която е впечатляващ контрапункт на героичното внушение на „Никодим“. 
Година по-късно младите русенски самодейци отново се представят блестящо - този път празниците се провеждат на сцената на Музикалния театър „Стефан Македонски“, а младежите от Русе показват музикално-театрален спектакъл, който отново жъне аплодисменти и отлични оценки. 
Освен големия брой постановки, концерти и участия в различни празненства, самодейният колектив „Маяковски“ има един специален принос в развитието на русенската култура - една огромна част от хоровия състав се влива в хора на Русенската опера, която е създадена през 1949 година, припомня Силви Стамболиев. И с вълнение обясни, че приятелствата между повечето от някогашните самодейци са се запазили и до днес - „маяковци“ продължават всеки месец да се събират и да си припомнят годините на своята прекрасна артистична младост.