С приказен спектакъл „Книгата - прозорец към света“ откриха националната седмица на четенето децата и учителите от подготвителните групи в детска градина „Слънце“. Момичетата и момчетата от филиал „Бисер“ в ролите на герои от известни приказки разиграха сценки под ръководството на своите учителки Иванка Станчева и Маргарита Асенова. Децата от „Слънце 2“ с учители Здравка Николова и Таня Михнева представиха книжни кътове с библиотека и читалня и свои идеи за корици на книги. Севдалина Тодорова и Ирена Русанова от регионална библиотека „Любен Каравелов“ разказаха за пътя на книгите от написването до отпечатването.