Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) предяви твърдения за участие в картел на дружествата „Лукойл България“ ЕООД, „Еко България“, „Шел България“, „OMV България“, „НИС Петрол“ и „Петрол“ АД.
Нарушението се изразява в забранено споразумение и/или съгласувана практика за обмен на ценова информация и провеждането на обща ценова политика и обмен на информация за реализирани обеми продажби (пазарни дялове) и друга пазарна информация за целите на ценовото сътрудничество. Това поведение има за цел предотвратяване, ограничаване и нарушаване на конкуренцията на пазара на търговия на дребно с бензиново и дизелово гориво в страната, посочват от пресцентъра на регулатора.
Производството е образувано след самосезиране на КЗК за установяване на евентуално извършено нарушение. В рамките му са извършени поредица проверки на място от страна на Комисията в офисите на основните дистрибутори на горива на дребно. 
Установяването на сътрудничество и единодействие между посочените дружества води до елиминиране на конкуренцията, което премахва естествените механизми на свободния пазар и въздейства неблагоприятно върху икономическата среда и интересите на обществото, посочват още в съобщението си от КЗК.
Определението не подлежи на обжалване. Ответните страни и молителят имат право на достъп до материалите по преписката и право в срок от 30 дни да представят писмени възражения и да поискат да бъдат изслушани от КЗК в открито заседание във връзка с предявените твърдения.