До месец се предвижда да започне процедурата за отдаване на концесия на пристанищата Русе-изток и Русе-запад. Това съобщи министърът на транспортна Ивайло Московски пред депутати от ресорната парламентарна комисия. 
В процес на изготвяне е и концесионен анализ за отдаване на терминал Зимовник към порт Русе, като също в рамките на месец може да започне.
Според стратегията на транспортното министерство, за русенските пристанища се предвиждат четири процедури. Пристанищен терминал Русе-изток ще бъде разделен на две - първата концесия ще бъде за корабни места от 1 до 8, а втората - за корабни места 9-14. Ще се търсят и оператори за Пристанищен терминал Зимовник и Пристанищен терминал Русе-запад.
От всички четири процедури в най-напреднала фаза е подготовката за пристанище Русе-запад. То остана без концесионер преди повече от година, след като правителството развали договора с обединението „Пристанищен терминал Русе-запад“, зад което се смяташе, че стои Цветан Василев. Дружеството получи концесията през 2013 г. срещу ангажимента да инвестира 12.2 млн. лв. в развитие на инфраструктурата и съоръженията. Размерът на фиксираната част на годишното концесионно плащане беше 120 000 лв. без ДДС. В обединението участваше „Шип Инвест“ - дружество, което бе основен акционер и в „Корабостроителница Русе“. След затварянето на Корпоративна банка обаче нормално ангажиментите по концесията нямаше как да се изпълнят, което даде и повод на правителството да развали договора. „Шип Инвест“ е в несъстоятелност, а „Корабостроителница Русе“ вече върви към ликвидация. 
Според новата евродиректива за концесиите, влязла в сила през април, пристанища, летища, магистрали, жп линии и друга инфраструктура, публична държавна и общинска собственост, могат да бъдат отдавани на концесия за срок до 99 години. Идеята е концесиите да се индивидуализират според вида, обхвата и обема на всеки конкретен обект, което ще даде възможност за по-гъвкави отношения между държавата и концесионерите за постигане на взаимноизгодни условия и ефективно сътрудничество.