Това, което подписваме днес, гарантира увеличение на минималните прагове на трудови доходи в здравната система. Това каза здравният министър Петър Москов.

В здравното министерство бе подписано тристранно споразумение за регламентиране на трудовите и осигурителни отношения в сектор Здравеопазване.

Москов поясни, че увеличението на минималните осигурителни прагове в различните специалности и различните видове персонал средно е между 15 и 30% - това са договорени минимални прагове, под които не може да се пада, подчерта министърът.

Д-р Пламен Радославов, зам.-председател на федерация Здравеопазване към КНСБ, каза, че увеличението при началник отделение е 18%, за лекар с една специалност и всички останали, които работят с пациенти – увеличението е 21%. При току що завършил лекар увеличението е между 28 и 38%. За професионалистите по здравни грижи – между 25 и 30%.

Подписаното споразумение влиза в сила от момента на подписването му.