От 11 до 21 октомври в областната дирекция на ДФ „Земеделие“ ще се приемат заявления за подпомагане по три извънредни схеми за земеделски стопани, отглеждащи млечни крави, овце майки, кози майки и биволици. Списъкът на земеделските стопани, които отговарят на критериите, трябва да е вече наличен във всички офиси на фонда.
Всеки един производител може да се подпомогне само по една от трите схеми: за предоставяне на помощ за дребномащабно земеделие, за предоставяне на помощ за прилагането на екологични и щадящи климата методи на производство или за предоставяне на помощ за прилагането на екстензивни методи за производство.
 Сумите ще се разпределят на глава животно. За крави и биволици подпомагането ще бъде по 29 лв. на животно, а за овце майки и кози майки - в размер на 2 лв. на животно.
Срокът за изплащане на помощта от ДФ „Земеделие“ е до 4 ноември 2016 г.